Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Bursun devamı, aşağıda istenen belgelerin değerlendirilmesine bağlıdır.

İstenen Belgeler

1- Öğrenci belgesinin aslı.
2- Transkriptin aslı. (Geçen yıl ders dönemi ise)
3- Yeterlilik sınavı sonuç belgesi.
(Yeterlilik sınavına girilmiş ise sınav sonuç belgesi, henüz girilmemiş ise, sınav takvimini ve
sınavdan sonra sonuç belgesinin Birlik adresine ulaştırılacağını belirten bilgi not),
4- Referans yazısı. (Geçen yıl tezin birinci veya ikinci yılı ise, danışman hocadan alınacak
referans mektubu.)
5- Doktora tezinin ikinci yılında ise Tez İlerleme Raporu.
6- Maaş bordrosu. (Çalışan bursiyerler için)
7- İletişim bilgilerinin güncellenmesi.
(Öğrenci e-mail, cep, ev ve iş telefon no, adres ile yakınının isim ve telefon nosu).

Belge Teslim Tarihi

Belgeler, 04 Ekim 2021 tarihine kadar elden teslim edilebileceği gibi PTT APS veya kargo ile de gönderilebilir.

Belgelerin Değerlendirilmesi

Asıl ve onaylı olan belgeler değerlendirilmeye alınır. Faks, e-mail, fotokopi, renkli fotokopi veya onaysız internet çıktısı olarak gönderilen belgeler kesinlikle değerlendirilmeye alınmaz.
• Ders dönemindeki bursiyerlerden birden fazla alttan dersi olan veya sınıf tekrarı yapan,
• Tez döneminde tezin birinci ve ikinci yılıyla ilgili danışman hocadan alınan referans mektubu olmayan,
• Doktora kayıt tarihinden itibaren 4. yılını tamamlamış olan bursiyerlerin bursları devam etmez.

Bursların Hesaplara Yatırılma Tarihi

04 Ekim 2021 tarihinden sonra kargolanan veya teslim edilen belgeler, Kasım ayı bursu için değerlendirilir ve geçmiş ayların bursları yatırılmaz.

1.Dönem Burs Ödemesi Takvimi
•15-20 Ekim 2021
•15-20 Kasım 2021
•15-20 Aralık 2021
•15-20 Ocak 2022

2.Dönem Burs Ödemesi Takvimi
•15-20 Şubat 2022
•15-20 Mart 2022
•15-20 Nisan 2022
•15-20 Mayıs 2022