Sertifikasyon Programları

Temel Düzey Katılım Finans Sertifikasyon Eğitim Programı (3. Grup)
Devamını Gör

Temel Düzey Katılım Finans Sertifikasyon Eğitim Programı (3. Grup)

16.02.2024 - 24.02.2024

Katılım bankalarında ise yeni başlayan veya oryantasyon sürecinde olan çalışanları için Türkiye’de ve dünyada uygulanan Faizsiz Bankacılık İlkelerini, Temel Değerlerinin, Katılım Finans ve uygulama esaslarını, hukuki ve mevzuat altyapısı gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

Temel Düzey Katılım Finans Sertifikasyon Eğitim Programı (2. Grup)
Devamını Gör

Temel Düzey Katılım Finans Sertifikasyon Eğitim Programı (2. Grup)

11.01.2024 - 20.01.2024

Katılım bankalarında ise yeni başlayan veya oryantasyon sürecinde olan çalışanları için Türkiye’de ve dünyada uygulanan Faizsiz Bankacılık İlkelerini, Temel Değerlerinin, Katılım Finans ve uygulama esaslarını, hukuki ve mevzuat altyapısı gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

TEMEL DÜZEY KATILIM FİNANS SERTİFİKASYON EĞİTİMİ
Devamını Gör

TEMEL DÜZEY KATILIM FİNANS SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

16.11.2023 - 25.11.2023

Katılım bankalarında işe yeni başlayan veya oryantasyon sürecinde olan çalışanları için Türkiye’de ve dünyada uygulanan Faizsiz Bankacılık İlkelerini, Temel Değerlerinin, Katılım Finans ve uygulama esaslarını, hukuki ve mevzuat altyapısı gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi
Devamını Gör

Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi

06.10.2023 - 11.11.2023

Günümüzde lojistik, dijital erişilebilirlik, bankacılık ürünleri, ödeme sistemlerinin etkinliğinin gelişmesiyle dış ticaret pek çok işletmenin faaliyet alanlarından biri olmuştur. Uluslararası ticaretin dinamizmi ve değişen dengeler, son dönemde sadece lokasyonu nedeniyle değil, sahip olduğu kaynaklar açısından da ülkemizi daha önemli bir konuma taşımıştır. Türkiye yıllık 400 milyar USD 'lik dış ticaret hacmine sahiptir. Bu rakam, 2023 'te 500 milyar USD olarak hedeflenmektedir. Halihazırda yaklaşık 100.000 ithalat ve ihracat firması bulunurken, özellikle e-ihracattaki ivme ile bu sayıda da yükseliş beklenmektedir. Dış ticaret faaliyetleri bulunan işletmelere etkin verimli destek sağlanması Finans sektörü çalışanlarının öncelikli iş hedeflerinden olmuştur. “Dış Ticaret Sertifikasyon Programı” uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde Katılım Bankaları çalışanlarının dış ticaret konusunda sahip olması gereken kritik bilgi ve araçlar esas alınarak yetkinlik ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi için tasarlanmıştır.

Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi
Devamını Gör

Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi

05.10.2023 - 28.10.2023

Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyuma ilişkin ve tebliğ kapsamında "Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi" vermek.

İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi
Devamını Gör

İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi

29.09.2023 - 03.11.2023

İK sertifikasyon programı, İK profesyonellerinin; • Tüm İK fonksiyonları konusunda uzmanlık sağlamaları, • Modern ve stratejik İK yetkinliklerini geliştirmeleri, • İşlerini yaparken banka stratejilerine hizzalı bir bakış açısıyla çalışmaları, • İK’nın hangi fonksiyonunda çalışırsa çalışsınlar, kariyerleri boyunca, kullanabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Bu programa katılan katılımcılar hem İnsan Kaynağı Yönetimindeki bir takım uzmanlıkları (Seçme Yerleştirme, eğitim, ücretlendirme vb.), hem iş ortağı olabilmek için stratejik bakış açılarını hem de bir İK profesyoneli olarak banka içindeki danışman rollerini geliştirebileceklerdir.

Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi
Devamını Gör

Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi

22.09.2023 - 04.11.2023

TKBB olarak, hali hazırda Katılım Bankacılığında çalışan seçilmiş adayları, Hazine ve Risk Yönetimi uzmanlığına hazırlıyoruz. Bu yolculuk sonunda katılımcılar, banka finansal tabloları ışığı altında, Aktif ve Pasif komitelerinin piyasalarda yaşanmış ve yaşanabilecek gelişmeler üzerine banka bilançosunu nasıl yönlendirebileceklerini, bu süreçte Hazine Yönetimi’nin önemini ve Hazine’nin görevlerini, Hazine Ürünlerini ve fiyatlama sürecini, Risk Yönetimi nosyonunu ve Risk Yönetimi Ürünlerinin yanında, Katılım Bankacılığına özel Hazine Ürünleri’ne hakim olacaklardır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Devamını Gör

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

19.09.2023 - 11.10.2023

Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ve Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği kapsamında; bankaların iş gücü ve kaynak kaybına sebep olunmaması amacıyla banka personellerinden uygun olanların ivedilikle (özellikle bilgi işlem personeli, teknik eğitim almış personel ve lisans mezunu diğer tüm personel) MYK’nun düzenlediği CBS Uzmanı ve CBS Operatörü sınavlarına başvurarak meslek belgeleri almaları gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, bahsi geçen mesleki belgelerinin alınabilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.