Kuruluş Amacı

Yönetim merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren altı katılım bankası TKBB’ nin üyesidir.

TKBB’ nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

Yasal Dayanağı ve Hukuki Statüsü

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nu ve 04.10.2001 tarih ve 2001/3138 sayılı Birlik Statüsü’ nün yürürlüğe konulması ile o zamanki adıyla Özel Finans Kurumları Birliği olarak kurulmuştur. Müteakiben 01/11/2005 tarihli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 28/02/2006 tarih ve 2006/10018 Sayılı Birlik Statüsü ile şimdiki adı olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği ünvanını almıştır.


Kilometre Taşları

2021

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

TCMB bünyesinde Katılım Bankacılığı Müdürlüğü kurulmuştur.

Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi (2021-2025) güncellenmiştir.

2020

Ziraat Katılım ilk yurtdışı şubesini Sudan’da açmıştır.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Bahreyn Bankalar Birliği arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

2019

Türkiye Emlak Katılım Bankası üçüncü kamu katılım bankası olarak kurulmuştur.

Şu anda 6 katılım bankası bulunmaktadır;

Albaraka Türk Katılım Bankası
Türkiye Emlak Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Ziraat Katılım Bankası

2018

TKBB bünyesinde, “Merkezi Danışma Kurulu” kurulmuştur.

TKBB, yüksek lisans ve doktora bursu vermeye başlamıştır.

Ortopedik engelli müşterilere hizmet veren ATM’ler haritası yayınlanmaya başlanmıştır.

Faizsiz Finans Standartları adlı tercüme eser yayınlanmıştır.

2017

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile İslam Kalkınma Bankası arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

 Katılım Finans Dergisi yayınlanmaya başlanmıştır.

Katılım Bankacılığı Ödülü ve Ödüllü Makale Yarışması başlatılmıştır.

Birlik merkezi İstanbul Altunizade’ den, İstanbul Ümraniye’ye taşınmıştır.

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği arasında yayın tercüme edilmesi alanında anlaşma imzalanmıştır.

AAOIFI işbirliğinde Shari'ah Standards adlı yayın Türkçeye kazandırılması projesi başlatılmıştır.

2016

TMSF tarafından Bank Asya’nın faaliyet izni kaldırılmıştır.

Vakıf Katılım Bankası ikinci kamu katılım bankası olarak kurulmuştur.

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti uygulaması hayata geçirildi.

Onuncu Kalkınma Planı İstanbul Finans Merkezi Programı kapsamında "Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finansın Geliştirilmesi" başlıklı bileşen eklenmiştir.

Üniversitelerde okutulmak üzere Katılım Bankacılığı ders kitabı projesi başlatılmıştır.

2015

KT Portföy kurulmuştur.

Ziraat Katılım Bankası ilk kamu katılım bankası olarak kurulmuştur.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2015-2025 Strateji Belgesi yayınlanmıştır.

Kuveyt Türk Almanya'da İslami bankacılık prensiplerine uygun KT Bank AG’yi kurmuştur.

Bank Asya’nın yönetimi TMSF’ ye devredilmiştir.

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık bünyesinde Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Albaraka Portföy kurulmuştur.

2014

Katılım Endeksine Dayalı Borsa Yatırım Fonu kurulmuştur.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Çalışan ve şube sayısı istatistikleri yayınlanmaya başlanmıştır.

2013

Katılım Emeklilik kurulmuştur.

2012

Hazine Müsteşarlığı ilk kamu kira sertifikası ihracını gerçekleştirmiştir.

Zamanaşımı sorgulama portalı faaliyete geçirilmiştir.

Albaraka Türk ilk yurtdışı şubesini Irak- Erbil’de açmıştır.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Malezya İslami Bankalar Birliği arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

2011

Kuveyt Türk ilk özel kira sertifikası ihracını gerçekleştirmiştir.

 Borsa İstanbul’da faaliyet göstermek üzere Katılım Endeksi oluşturulmuştur.

2010

Birlik web sayfasında veri seti ve istatistik veri tabanı kurulmuştur.

2009

İlk İngilizce Birlik yayını olarak Participation Banks 2009 yayınlanmıştır.

İlk Tekafül şirketi Neova kurulmuştur.

2008

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın %60 hissesi Suudi Arabistan kökenli The National Commercial Bank (NCB) tarafından satın alınmıştır.

Bankaların televizyon reklamlarına ilişkin mesleki tanzim kararı düzenlenmiştir.

Bankacılık Etik İlkeleri yayımlandı.

Kredi kartı sözleşmelerinde ve hesap bildirim cetvellerinde olması gerekli asgari hususlara ve müşterinin bilgilendirilmesine ilişkin mesleki tanzim kararı yayınlandı.

2007

Albaraka Türk’ün halka arzı gerçekleştirilmiştir.

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti faaliyete başlamıştır.

2006

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsü Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

Bank Asya’nın halka arzı gerçekleştirilmiştir.

2005

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile sektördeki kuruluşların unvanı "Özel Finans Kurumu" yerine "Katılım Bankası" şeklinde değiştirilmiştir.

Özel Finans Kurumları Birliği unvanı "Türkiye Katılım Bankaları Birliği" olarak değiştirilirmiştir.

Anadolu Finans ile Family Finans birleşerek Türkiye Finans olmuştur.

Üç aylık banka ve sektör bilanço bilgileri, internet sitesinde başlanmıştır.

2003

Özel Finans Kurumları Birliği Vakfı tasfiye edilerek tüm malvarlığı Özel Finans Kurumları Birliği’ne devredilmiştir.

Özel Finans Kurumları Birliği internet sitesi açılmıştır.

2002

Kuveyt Türk ilk yurtdışı şubesini Bahreyn’de hizmete açmıştır.

TKBB' nin ilk yayını olan Faizsiz Bankacılık yayımlandı.

2001

Özel Finans Kurumları Birliği kurulmuştur.

İhlas Finans Kurumu’nun faaliyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından durdurulmuş ve bankacılık ruhsatı iptal edilmiştir.

Faisal Finans Kurumu, Family Finansa dönüşmüştür.

2000

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.

1999

Özel Finans Kurumları 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına dahil edilmiştir.

1996

Asya Özel Finans Kurumu kurulmuştur.

1995

İhlas Finans Kurumu kurulmuştur.

Özel Finans Kurumları Birliği Vakfı kurulmuştur.

1991

Anadolu Özel Finans Kurumu kurulmuştur.

1989

Kuveyt Türk Özel Finans Kurumu kurulmuştur.

1985

Albaraka Türk Özel Finans Kurumu ve Faisal Finans Kurumu faaliyete başlamıştır.

1984

Albaraka Türk Özel Finans Kurumu’na faaliyet izni verilmiştir.

1983

83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Finans Kurumları kurulmasına izin verilmiştir.