MÜLAKAT TARİHLERİ

Doktora Burs Başvuru Tarihleri

Doktora Bursiyer Adayları Mülakat

MÜLAKAT SONUÇLARI DUYURU TARİHİ

Mülakat Sonuçları Duyurusu

EVRAKLARIN TESLİM TARİHLERİ

Evrakların Teslimi 

YENİ DÖNEM BURS ÖDEME TAKVİMİ 

 

 1.Dönem Burs Ödemesi Takvimi

 

 2.Dönem Burs Ödemesi Takvimi


  • Doktora programında kayıtlı öğrenciler azami 8 dönem, her dönem için 4 ay süreyle burs verilmektedir.
  • Burs başvuruları her yıl burs alan öğrencinin gerekli evraklarını teslim etmesi ve başarı kriteri olarak başvuru şartlarında belirtilen maddeleri yerine getirmiş olmasıyla otomatik olarak yenilenir.
  • Burslar, burs başvurusundan sonraki dönem için verilmektedir.
  • TKBB Doktora Eğitim Bursu tamamen karşılıksız olarak verilmektedir.
  • Ödemeler öğrencinin herhangi bir katılım bankasında açmış olduğu hesaba otomatik olarak her ayın 15-20’si arasında ödenir.
  • Burs alan öğrenciler seçici heyetin staj uygunluğu vermesi halinde, katılım bankalarında staj yapma imkânı elde edebileceklerdir.
  • Bursiyer adayları ve/veya devam eden bursiyerler TKBB Danışma Kurulu tarafından belirlenen program çerçevesinde haftada iki gün akademik katkıda bulunmayı kabul eder. Sürekli olarak bir kurumda çalışıyor ise yine Danışma Kurulu üyelerimizin alanında verecekleri akademik çalışmalara katkıda bulunmayı kabul eder.
  • TKBB bursu ‘yalnızca belirtilen bölümlerde’ doktora yapan öğrencilere yöneliktir. Belirtilen bölümler dışında başka bir bölümde okuyan öğrencilerin yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Geçmiş dönemlerde başvuruları reddedilmiş olan adayların yeni başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.