Mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin, Birlik merkezine belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerin bursları iptal edilecektir. E-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir. 


İstenilen belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • Öğrenci Belgesi Aslı (e-devlet)

 • Transkript Belgesi Aslı (ikinci sınıfta olanlar için) (e-devlet) 

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 • Yeni Tarihli Adli Sicil Belgesinin Aslı (e-devlet)

 • Evli veya Evli Çocuklu Öğrenciler İçin, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

 • Öğrenci Özgeçmişi

 • Üniversitede görevli en az iki öğretim görevlisinden alınan referans mektubu (Danışma Hoca, Genel Sekreter, Bölüm Başkanı, Enstitü Müdürü vs.)

 • Öğrencinin Kendisi ve/veya Eşi Çalışıyor ise, Gelir Durum Belgesi

 • Herhangi Bir Katılım Bankasında açılmış Hesap Cüzdan Fotokopisi

 • Yüksek Lisans Tezi (PDF formatında burs@tkbb.org.tr adresine gönderilmesi)

 • Varsa Fakülte Birincilik Belgesi veya Mezuniyet Notunu Gösteren Resmî Belge

 • Varsa Yayımlanmış Makale vb. Eserlerin Özeti

 • Varsa Yabancı Ülke Üniversite Kabul Belgesi

 • Engelli Öğrenciler İçin, Sağlık Kurulu Raporu