Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ve Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği kapsamında; bankaların iş gücü ve kaynak kaybına sebep olunmaması amacıyla banka personellerinden uygun olanların ivedilikle (özellikle bilgi işlem personeli, teknik eğitim almış personel ve lisans mezunu diğer tüm personel) MYK’nun düzenlediği CBS Uzmanı ve CBS Operatörü sınavlarına başvurarak meslek belgeleri almaları gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, bahsi geçen mesleki belgelerinin alınabilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.