Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi

Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi
Hazine ve Risk Yönetimi Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi
TKBB olarak, hali hazırda Katılım Bankacılığında çalışan seçilmiş adayları, Hazine ve Risk Yönetimi uzmanlığına hazırlıyoruz. Bu yolculuk sonunda katılımcılar, banka finansal tabloları ışığı altında, Aktif ve Pasif komitelerinin piyasalarda yaşanmış ve yaşanabilecek gelişmeler üzerine banka bilançosunu nasıl yönlendirebileceklerini, bu süreçte Hazine Yönetimi’nin önemini ve Hazine’nin görevlerini, Hazine Ürünlerini ve fiyatlama sürecini, Risk Yönetimi nosyonunu ve Risk Yönetimi Ürünlerinin yanında, Katılım Bankacılığına özel Hazine Ürünleri’ne hakim olacaklardır.