İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi
İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikasyon Eğitimi
İK sertifikasyon programı, İK profesyonellerinin; • Tüm İK fonksiyonları konusunda uzmanlık sağlamaları, • Modern ve stratejik İK yetkinliklerini geliştirmeleri, • İşlerini yaparken banka stratejilerine hizzalı bir bakış açısıyla çalışmaları, • İK’nın hangi fonksiyonunda çalışırsa çalışsınlar, kariyerleri boyunca, kullanabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarıdır. Bu programa katılan katılımcılar hem İnsan Kaynağı Yönetimindeki bir takım uzmanlıkları (Seçme Yerleştirme, eğitim, ücretlendirme vb.), hem iş ortağı olabilmek için stratejik bakış açılarını hem de bir İK profesyoneli olarak banka içindeki danışman rollerini geliştirebileceklerdir.