Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi
Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi
Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyuma ilişkin ve tebliğ kapsamında "Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi" vermek.