Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi

Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi
Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi
Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uyuma ilişkin ve tebliğ kapsamında "Faizsiz Bankacılık Standartları Uyum Sertifikasyon Eğitimi" vermek.